Jumbo Headline!

Got something important to say? Then make it stand out by using the jumbo headline option and get your visitor’s attention right away.

Call to Action

O Nas

Szanowni Państwo!

Prezentujemy Państwu oficjalne stronie internetowej Stowarzyszenia Unii Przedsiębiorczych – na łamach której, będziemy prezentować informacje o działaniach podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie. Znajdą tu Państwo także wszystkie informacje na temat samej organizacji.

Naszym członkiem może być każdy, kto utożsamia się z założeniami naszego statutu i komu bliskie jest dobro miasta Krosna i jego okolic, a swoim działaniem chce dążyć do dalszego rozwoju naszego Miasta i regionu. Zrzeszamy w swoich szeregach przedsiębiorców, kupców, lekarzy, prawników, architektów i ludzi innych zawodów, którym w/w cele są bliskie.

Celem spełnienia założeń naszej statutowej działalności, zachęcamy Państwa do współpracy i aktywnego udziału w bieżących poczynaniach naszej społeczności. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie problemów nurtujących lokalne środowiska oraz pomysłów na ich rozwiązywanie.

Dodaj komentarz